list
  牵引供电仪器设备
 
  该类实验是对牵引变电所的设备运行及开关操作、接触网的运行及维护、综合自动化装置进行实践训练,使受训者熟悉牵引供电系统的运行及维护,提供作业人员的职业技能。如图1所示为接触网实训平台,图2为牵引供电操作屏柜,图3为接触网虚拟拆装,图4为牵引供电虚拟仿真检修。
 
图1 接触网实训平台                        图2 牵引供电操作屏柜
 
 
图3 接触网虚拟拆装                            图4 牵引供电虚拟仿真检修