list

  计算机和网络设备
 

  中心实验室拥有高档服务器、磁盘阵列、交换机、微型计算机等设备,为中心运转提供硬件基础
  
图1  服务器等网络设备           图2   网络设备实验室整体布局